ข้อมูล ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบุหัวข้อข่าวที่ต้องการค้นหา ( เช่น จังหวัดสระแก้ว, งานกาชาด , เป็นต้น )
ลำดับ หัวข้อข่าว เนื้อหาข่าว ลิงค์/ไฟล์ หน่วยงานเจ้าของข่าว วันที่ประกาศข่าว
1 ประกาศให้ทะเบียนรถเป็นอันระงับเนื่องจากค้างชำระภาษีประจำปีติดต่อกันครบ ๓ ปี ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ - ดาวน์โหลดไฟล์ ขนส่งจังหวัดสระแก้ว 2014-09-12 13:12:47

2 ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๖ -๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.สถานที่รับสมัคร ฉก.กรม ทพ. ๑๒ บ.ดงยาง ต.เมืองไผ่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ดาวน์โหลดไฟล์ กรมทหารพรานที่ 12 2014-09-12 10:27:04

3 มาตราการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-09-08 10:15:12

4 ศูนย์บริการประชาชน กรมทางหลวง สายด่วน ๑๕๘๖ - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-09-04 16:16:17

5 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี ๒๕๕๘ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๒ - ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ ทาง internet ที่ http://scholar2.ocsc.go.th ลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-09-04 10:27:30

6 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาเด็กและเยาวชน รุ่นที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๓ พฤศจิกายน - ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สถาบันพระประชาบดี กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปทุมธานี และค่ายหาดทรายทอง เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-09-04 10:18:54

7 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ ๗" ในวันที่ ๑๕ - ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-08-28 16:05:45

8 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-08-26 14:35:12

9 ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานการค้าภายใน 2014-08-20 14:42:20

10 ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทย และยานพาหนะ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ และระหว่างวันที่ ๔ - ๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-08-15 11:27:45

11 เตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างรับแลกเปลี่ยนกล่องดิจิตอลทีวี (Set Top Box) หากมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการกระทำในลักษณะดังกล่าวข้างต้น ให้ติดต่อสอบถามหรือแจ้งข้อมูลไปยังสำนักงาน กสทช. ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๑๒๐๐ ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-08-14 11:22:08

12 ขอเชิญร่วมปรึกษาหารือ "สภากาแฟ" ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ ในวันพุธที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ -๐๘.๓๐ น. ณ โรงแรมทิพปุระ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-08-08 11:51:09

13 ขอเชิญ "ประกวดกลอนสะท้อนความปรองดองของเพื่อนร่วมชาติ" และ "ประกวดขับร้องเพลงหมู่สะท้อนความปรองดองของเพื่อนร่วมชาติ" - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-08-04 13:40:04

14 การขยายเวลารับสมัครเยาวชนเข้าร่วมประกวด "โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. ๒๕๕๗" ทางมูลนิธิฯ ได้ขยายระยะเวลาการรับสมัครออกไปอีก จนถึงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๒-๗๐๓๔, ๐-๒๖๔๒-๗๐๙๘ ต่อ ๖๐๙ หรือ ๖๕๔ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครทางเว็บไซต์ www.utokapat.org/JuniorWaterChallenge2557.html ลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-08-04 10:59:06

15 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสนมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ในวันอังคารที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณพิธีสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว และหอประชุมปางสีดา ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-08-01 14:07:28

16 ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๗ : geoinfotech ๒๐๑๔ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ พฤษจิกายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์และลานเอนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดิ์ ศนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กทม. ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-08-01 09:34:02

17 การสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๑ กรกฎาคม - ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-07-24 14:56:34

18 ขอเชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยของจังหวัดสระแก้ว ๒๓ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ หมวดอักษร กง ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (อบจ.สระแก้ว) ดาวน์โหลดไฟล์ ขนส่งจังหวัดสระแก้ว 2014-07-22 10:28:46

19 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเวทีสร้างความปรองดองและคืนความสุขสู่ชาวสระแก้ว ในวันพุธที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณหน้าศาลาสมโภช ๒๐๐ ปี เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-07-18 15:39:46

20 ขอเชิญเข้าร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในการจัดงาน "มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ" ในวันอังคารที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ วัดสระแก้วพระอารามหลวง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-07-18 15:33:56

21 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ในวันจันทร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-07-17 14:36:48

22 แบบสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-06-23 11:24:46

23 ประกาศนายทะเบียนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ให้ทะเบียนรถเป็นอันระงับเนื่องจากค้างชำระภาษีติดต่อกันครบ ๓ ปี ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ - ดาวน์โหลดไฟล์ ขนส่งจังหวัดสระแก้ว 2014-06-16 09:34:11

24 ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ ๑๖ - ลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-06-13 09:42:44

25 แนะนำหลักสูตรศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยบูรพา - ดาวน์โหลดไฟล์ มหาวิทยาลัยบุรพา วิทยาเขตสระแก้ว 2014-06-11 02:03:04

26 ผลการคัดเลือกเกษตรกรให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว - ดาวน์โหลดไฟล์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว 2014-06-10 13:35:24

27 ขอความร่วมมือจัดทำป้ายข้อความถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิตติคุณ ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-04-23 09:57:58

28 ร่างแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว 4 ปี (พ.ศ.2558-2561) ร่างแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว 4 ปี (พ.ศ.2558-2561) ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2013-11-05 10:45:37

29 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ช่องทางวิพากษ์ร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2013-05-30 10:55:22

30 การจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จังหวัดสระแก้ว - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2013-05-28 16:55:55

31 คู่มือการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต หนังสือจังหวัดสระแก้ว ที่ สก.๐๐๑๗.๒/ว๑๙๐๗ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การดำเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2013-05-28 16:07:06

32 โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาสำหรับมวลชน "แชลเลนจ์เดย์" จังหวัดสระแก้วประจำปี ๒๕๕๖ - ดาวน์โหลดไฟล์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว 2013-05-28 15:40:48

33 การฝึกอบรมหลักสูตร "ความรู้สำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดน" - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2013-05-17 10:00:14

34 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" จัดโดย มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2013-05-16 13:26:10

35 แบบฟอร์ม โครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำ และโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหาราชินีฯ - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2013-05-14 16:03:23

36 เชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการด้านทรัพยากรน้ำในการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ ๒ - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2013-05-14 14:34:16

37 ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว เรื่อง รายชื่อหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนส่งผู้แทนเพื่อคัดเลือกกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดสระแก้ว - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว 2013-05-10 10:06:50

38 ประกาศเรื่อง รับสมัครแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู อ.นาแก จ.นครพนม - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2013-05-08 11:15:56

39 ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้"ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ ออกอากาศทางสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ FM ๙๑.๐ MHz ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๑๒.๐๕ - ๑๒.๒๕ น. ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2013-05-07 13:59:05

40 ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2013-04-30 16:18:25

41 ประกาศนายทะเบียนประจำจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ให้การจดทะเบียนรถเป็นอันระงับเนื่องจากค้างชำระภาษีรถประจำปีติดต่อกันครบ ๓ ปี ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ - ดาวน์โหลดไฟล์ ขนส่งจังหวัดสระแก้ว 2013-04-30 15:51:17

42 ข้อเสนอแผนงาน/โครงการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง รวม ๕ จังหวัด - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2013-04-29 15:39:20

43 ตัวอย่างป้าย เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2013-04-29 15:18:17

44 ตัวอย่างป้าย เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2013-04-29 15:11:17

45 ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2013-04-26 10:48:47

46 รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2013-04-25 13:54:02

47 การประดับธงตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งว่า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จะทรงเจริญพระชันษา ๑๐๐ ปี ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ รัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลอง พระชันษาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๑๐๐ ปี ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน พร้อมใจกันประดับธงตราสัญลักษณ์งานฉลอง พระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตามอาคารของหน่วยงานและบ้านเรือนในบริเวณที่เหมาะสม ตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เนื่องจากวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๖ เป็นวันครบ ๒ รอบ หรือ ๒๔ ปี ของการได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช สำหรับสีของผืนผ้าธงตราสัญลักษณ์นั้น ให้ใช้สีเหลืองแบบธงตราธรรมจักร (ภาพตราสัญลักษณ์ดังเอกสารแนบ) ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2013-04-25 11:47:08

48 ประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้วเรื่อง ให้เกษตรยื่นคำร้องขอเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว - ดาวน์โหลดไฟล์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว 2013-04-24 09:00:32

49 ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ ๑๕ - ลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2013-04-17 14:56:21

50 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลตำบลหนองกุง - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2013-04-17 10:43:02

51 ผลการประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๕ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2013-04-11 12:48:22

52 ขอเชิญร่วมปรึกษาหารือ "สภากาแฟ" ประจำเดือนเมษายน ในวันพุธที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2013-04-09 16:07:33

53 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2013-04-09 10:23:26

54 ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้"ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๖ ออกอากาศทางสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ FM ๙๑.๐ MHz ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๑๒.๐๕ - ๑๒.๒๕ น. ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2013-04-09 08:29:30

55 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2013-04-05 16:01:19

56 แบบข้อมูลการนำเสนอบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกกัลยาณมิตร ป.ป.ช. - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2013-04-02 08:55:47

57 รายละเอียดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2013-03-29 12:06:08

58 มาตรการรองรับวิกฤตด้านพลังงานไฟฟ้า - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2013-03-27 10:33:59

59 หนังสือส่ง--การรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2012-08-17 14:56:49

60 e-Magazine วารสารจดหมายข่าว สป.มท. ฉบับเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๕ ด้วยกระทรวงมหาดไทย โดยกองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำ "e-Magazine วารสารจดหมายข่าว สป.มท. ฉบับเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๕" เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่นโยบาย ผลการดำเนินการของผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทย และความรู้ด้านการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยได้รับทราบ จึงขอเชิญชวนท่านผู้อ่านได้ติดตามอ่านวารสารฉบับดังกล่าวในเว็บไซต์ของกองสารนิเทศ สป. โดยคลิ๊กไปที่ www.pr.moi.go.th หัวข้อจดหมายข่าว สป. ลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2012-08-17 13:19:45

61 Power Point บรรยายพิเศษโครงการพัฒนาโครงข่ายด้าน Logistics กับความเชื่อมโยงในการเสนอขอเปิดจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ฯ (ฉบับร่าง) - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2012-08-16 11:41:39

62 ผังวิทยุรายการ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ ออกอากาศทางสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ FM ๙๑.๐ MHz ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๑๒.๐๕ - ๑๒.๒๕ น. ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2012-08-15 17:14:49

63 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ระเบียงงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ" ด้วยจังหวัดสระแก้วได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ระเบียงงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ"โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการเขียนหนังสือและงานสารบรรณของส่วนราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ในระหว่างวันที่ ๒๘ -๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ โรงแรมทิพปุระ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยแบ่งออกเป็น จำนวน ๒ รุ่น รุ่นละ ๕๐ คน ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2012-08-14 16:27:39

64 เชิญติดตามรับชมเรื่องราวชีวิตบุคคลต้นแบบโครงการ "มหาดไทย..ดำรงธรรม ดำรงราชานุภาพ" ผ่านทางสื่อสาธารณะ ตามที่ กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้มีการเผยแพร่เรื่ีองราวชีวิตของผู้ที่ได้รับรางวัลในแต่ละสาขาให้เป็นที่รับรู้แก่ประชาชนและสังคมในวงกว้างผ่านสื่อสาธารณะ ได้แก่ รายการเจาะใจสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๒๒.๓๕ - ๒๓.๔๐ น. และรายการคนค้นตน สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน ๒๕๕๕ โดยจะเริ่มออกอากาศครั้งแรกในวันเสาร์ที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป รวมจำนวนทั้งหมด ๕ ครั้ง ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2012-08-14 11:23:28

65 ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "ผลการศึกษาโครงการพัฒนาโครงข่ายด้าน Logistics" (กิจกรรมการศึกษาความเหมาะสมและการออกแบบ ในการจัดตั้งสถานีขนถ่ายสินค้า)ในวันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ถนนสุวรรณศร อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2012-08-10 10:27:26

66 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ด้วยในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สำหรับในปีนี้จังหวัดสระแก้ว ได้กำหนดจัดงานฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณพิธีสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว และหอประชุมปางสีดา ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว รายละเอียดตามกำหนดการ ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2012-08-09 14:21:12

67 โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี - ลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2012-08-06 14:00:17

68 การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2012-08-01 14:24:08

69 ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงาน Bangkok International ICT Expo ๒๐๑๒ ในระหว่างวันที่ ๓ – ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ นี้ ณ ชาเลนเจอร์ ๓ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และร่วมสัมผัสปรากฏการณ์ใหม่แห่งโลกไอที พร้อมช่วยยกระดับเทคโนโลยีไทยให้ก้าวไกล สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างภาคภูมิด้วยกัน ลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2012-07-31 16:32:18

70 ดาวน์โหลดบทเพลงเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฏราชกุมาร เป็นการร่วมกันถวายความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยสามารถเปิดบทเพลงเทิดพระเกียรติฯตามสถานที่ต่างๆ ที่เห็นว่าเหมาะสม และสามารถทำซ้ำแผ่นซีดีเพลงเทิดพระเกียรติฯ เพื่อแจกจ่ายหน่วยงานราชการ พน่วยงานภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อนำไปเปิดฟังบทเพลงเทิดพระเกียรติฯได้โดยทั่วกัน ลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2012-07-24 10:55:49

71 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจเรื่อง "ความเชื่อมั่นต่อการสอบสวนคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ" ด้วยกรมสอบสวนคดีพิเศษ ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยช่วยเผยแพร่และเชิญชวนผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่เข้าถึงเว็บไซต์ (Web site) ของหน่วยงาน ตอบแบบสำรวจเรื่อง "ความเชื่อมั่นต่อการสอบสวนคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ" ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ http://goo.gl/T39x6 ลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2012-07-19 08:32:31

72 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสอนภาษาจีน จังหวัดได้สระแก้วได้ดำเนินการโครงการสอนภาษาจีน โดยมีวิทยากรจากประเทศจีนเจ้าของภาษา ในการสอนภาษาจีนให้กับสถานศึกษา และประชาชนผู้สนใจ เพื่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2012-07-11 14:44:21

73 ผังวิทยุรายการ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ ออกอากาศทางสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ FM ๙๑.๐ MHz ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๑๒.๐๕ - ๑๒.๒๕ น. ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2012-07-09 13:16:49

74 การจัดงานเฉลิมพระกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 61 รูป ในวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2555 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว เวลา 07.00 น. เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2012-07-05 16:07:16

75 ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรฎาคม ๒๕๕๕ ลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2012-07-02 15:56:36

76 ใบสั่งจองพระพุทธรูปคู่เมืองสระแก้ว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐๘-๑๑๗๒-๒๕๔๘, ๐๘-๔๗๓๘-๙๐๐๙, ๐๘-๙๒๐๓-๐๔๘๘, ๐-๓๗๔๒-๕๐๐๑ หรือ www.sakaeo.go.th ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2012-07-02 15:56:16

77 พระบรมราโชวาทของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาส วันข้าราชการพลเรือน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2012-06-15 16:19:53

78 ขอความร่วมมือในการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ "เยาวชนสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม" ขอความร่วมมือในการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ "เยาวชนสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม" ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2012-06-14 11:14:31

79 ตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2012-06-12 14:13:39

80 ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2012-06-06 14:13:41

81 ผังวิทยุ รายการ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ ออกอากาศทางสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ FM ๙๑.๐ MHz ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๑๒.๐๕ - ๑๒.๒๕ น. ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2012-05-18 13:09:56

82 โครงการ "เยาวชนสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม" ขอเชิญร่วมส่งโครงการ/ผลงาน เข้าประกวด โครงการ"เยาวชนสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม" ได้ที่สำนักงานจังหวัดสระแก้ว ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2555 ดูรายละเอียดได้ที่ www.senate.go.th วุฒิสภา หัวข้อข่าวสารวุฒิสภา ลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2012-05-16 15:58:51

83 ส่งแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ส่งแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2012-05-03 09:37:16

84 ขอยกเลิกการประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.จ.)จังหวัดสระแก้ว (หนังสือจังหวัดสระแก้ว ที่ สก.๐๐๑๖.๒/ว๑๗๒๖ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕) ขอยกเลิกการประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.จ.)จังหวัดสระแก้ว (หนังสือจังหวัดสระแก้ว ด่วนที่สุด ที่ สก.๐๐๑๖.๒/ว๑๗๒๖ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕) ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2012-05-02 14:53:23

85 ผังวิทยุรายการ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๕ ผังวิทยุรายการ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2012-04-04 15:41:47

86 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประกาศสำนักงานจังหวัด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2012-03-29 18:39:22

87 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประกาศสำนักงานจังหวัดสระแก้ว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2012-03-27 15:03:18

88 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2012-03-20 16:39:58

89 ผังวิทยุรายการ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2012-03-14 13:25:25

90 เรียนเชิญร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนสำหรับประชาชนทั่วไป ตลอดปีพุทธศักราช 2555 เรียนเชิญร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนสำหรับประชาชนทั่วไป ตลอดปีพุทธศักราช 2555 ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2012-02-29 10:35:05

91 ขอเชิญบริจาคสมทบทุนสร้างกุฏิสงฆ์นานาชาติ “อาคารพระพรหมวชิรญาณ” วัดตะล่อม ขอเชิญบริจาคสมทบทุนสร้างกุฏิสงฆ์นานาชาติ “อาคารพระพรหมวชิรญาณ” วัดตะล่อม ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2012-02-29 10:13:27

92 ขอเชิญสมัครเข้าค่ายข้าว ปี 2555 โครงการ "อนุชนชาวนาไทย:ความอยู่รอดของข้าวไทย" มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดค่ายข้าวไทยในโครงการ "อนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย" เพื่อปลูกจิตสำนึกและบ่มเพาะแนวคิดให้กับเยาวชนไทย และสนับสนุนส่งเสริมอนุชนให้ได้เรียนรู้เทคโนโลยีและการจัดการระบบการผลิตข้าวที่ทันสมัย เพื่อให้เกิดชาวนารุ่นใหม่ที่มีภาพลักษณ์และศักยภาพสูง อันจะนำไปสู่อนาคตที่สดใสของข้าวและชาวนาไทย ลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2012-02-21 16:07:06

93 พระราชดำริในโอกาสที่พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลเข้าเฝ้าฯ พระราชดำริในโอกาสที่พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลเข้าเฝ้าฯ ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2012-02-21 11:31:19

94 ผลการออกรางวัลสลากกาชาด ประจำปี ๒๕๕๕ ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่องผลการออกรางวัลสลากกาชาด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดไฟล์ ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว 2012-02-21 11:23:57

95 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร ที่ ๒/๒๕๕๕ เรื่อง บัญชีรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ ๕) บัญชีรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ ๕) ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2012-02-14 15:08:12

96 e-Magazine วารสารจดหมายข่าว สป.มท. ฉบับเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ e-Magazine วารสารจดหมายข่าว สป.มท. ฉบับเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2012-02-08 12:42:29

97 ผังรายการมหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ผังรายการวิทยุ"มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2012-02-03 13:44:26

98 ข้อมูลข่าว "ผลงานรัฐบาล" ข้อมูลนโยบายรัฐบาล และผลงานรัฐบาล (รายละเอียด คลิ๊กที่ลิงค์ ที่แนบมานี้) ลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2012-01-23 15:51:05

99 ผังวิทยุ รายการ มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๕ ผังวิทยุ รายการ มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2012-01-18 15:44:59

100 คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ ลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2012-01-06 16:19:05

101 สำนักงานจังหวัดเปิดทดลองใช้ระบบWiFi ตั้งแต่ 15 พฤศจิกายน 2554 เรียนส่วนราชการทุกส่วนภายในศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว สำนักงานจังหวัดสระแก้วจะกำหนด User และ Password ให้ส่วนราชการเพื่อให้เป็นไปตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ ภายในเดือน มกราคม 2555 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว (กลุ่มงานข้อมูล) 037425126 มท.32322   สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-12-29 15:02:57

102 รายชื่อหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสระแก้ว ปี 2555 รายชื่อหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสระแก้ว ปี 2555 ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-12-15 13:15:49

103 ผังวิทยุรายการ " มหาดไทยชวนรู้ " ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ ผังวิทยุ รายการ " มหาดไทยชวนรู้ " ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ ออกอากาศทางสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ FM ๙๑.๐ MHz ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๑๒.๐๕ - ๑๒.๒๕ น. ( ผังวิทยุรายการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงประเด็น และวันออกอากาศได้ตามความเหมาะสม ) ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-12-14 13:45:35

104 เชิญชวนร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินฯ ออนไลน์ เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัดส่วนราชการและหน่วยงานได้มีส่วนร่วมแสดงความมุ่งมั่นและแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง จึงขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างร่วมลงชื่อถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ สำนักงาน ก.พ.(www.ocsc.go.th)โดยสามารถดำเนินการได้จนถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เพื่อสำนักงาน ก.พ. จะได้รวบรวมนำขึ้นทูลเกล้าฯ ต่อไป (สามารถร่วมลงชื่อโดยคลิ๊กที่ Link ที่แนบท้ายนี้) ลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-12-13 13:44:51

105 ดาวน์โหลดแบบสำรวจข้อมูลข้าราชการและลูกจ้างประจำ (หนังสือจังหวัดสระแก้ว ด่วนที่สุด ที่ สก ๐๐๑๖.๑/ว๔๒๖๗ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔) ดาวน์โหลดแบบสำรวจข้อมูลข้าราชการและลูกจ้างประจำ (หนังสือจังหวัดสระแก้ว ด่วนที่สุด ที่ สก ๐๐๑๖.๑/ว๔๒๖๗ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔)ตามเอกสารที่แนบมา ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-12-01 16:01:58

106 ประกาศสำนักงานจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประกาศสำนักงานจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน รายละเอียดตามเอกสารแนบ ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-12-01 07:13:11

107 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-11-29 18:01:09

108 การบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำ จังหวัดสระแก้ว การบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำ จังหวัดสระแก้ว ลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ โครงการชลประทานสระแก้ว 2011-11-29 08:44:03

109 ประกาศสำนักงานจังหวัดสระแก้ว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๗ อัตรา สำนักงานจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-11-25 09:52:42

110 ร่างขอบเขต(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออาหารดิบสำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๒) ร่างขอบเขต(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออาหารดิบสำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๒) ดาวน์โหลดไฟล์ เรือนจำจังหวัดสระแก้ว 2011-11-21 11:15:02

111 โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ จังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานวัฒนาธรรมจังหวัดสระแก้ว จัดโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน -๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ วัดสระแก้ว พระอารามหลวง อำเภอเมืองสระแก้ว และวัดทรัพย์ใหญ่จรูญราษฎร์ ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร รายละเอียดกำหนดการและระเบียบการสมัคร ตามเอกสารแนบท้าย ดาวน์โหลดไฟล์ พระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว 2011-11-21 11:09:51

112 ร่างขอบเขต(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออาหารดิบสำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ร่างขอบเขต(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออาหารดิบสำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดไฟล์ เรือนจำจังหวัดสระแก้ว 2011-11-16 14:08:40

113 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแผนงานช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย แบบฟอร์มแผนงานช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเอกสารแนบ ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-11-09 15:36:04

114 การจัดทำแผนงานช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (หนังสือจังหวัดสระแก้ว ที่ สก ๐๐๑๖.๒/ว๔๐๑๑ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔) การจัดทำแผนงานช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (หนังสือจังหวัดสระแก้ว ที่ สก ๐๐๑๖.๒/ว๔๐๑๑ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔) ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-11-09 15:34:59

115 บทความจากผู้พิพากษา เรื่อง เราจะคุ้มครองสิทธิเด็กก่อน...หรือ...หลังตกเป็นผู้ต้องหา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว จัดทำบทความจากผู้พิพากษา (ฉบับที่ ๗) เรื่อง เราจะคุ้มครองสิทธิเด็กก่อนหรือหลังตกเป็นผู้ต้องหา เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-11-04 09:27:47

116 e-Magazine วารสารจดหมายข่าว สป.มท. ฉบับเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ กระทรวงมหาดไทย โดยกองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำ e-Magazine วารสารจดหมายข่าว สป.มท.เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่นโยบาย ผลการดำเนินงานของผู้บริการของกระทรวงมหาดไทย และความรู้ด้านการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยได้รับทราบ ลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-10-26 14:15:09

117 จดหมายข่าว สำนักงานหนังสือเดินทางฯจันทบุรี (เตือนภัยหญิงไทยถูกหลอกลวงขนยาเสพติดข้ามชาติ) จดหมายข่าว สำนักงานหนังสือเดินทางฯจันทบุรี ฉบับที่ ๕ (ตุลาคม ๒๕๕๔)ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการการให้บริการทำหนังสือเดินทางและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการต่างประเทศในมิติต่างๆ โดยในฉบับนี้มีข้อมูลเตือนภัยหญิงไทยถูกหลอกลวงขนยาเสพติดข้ามชาติ(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-10-26 11:50:42

118 ประกาศรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน(ชาย) เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน กรมทหารพรานที่ ๑๒ จะดำเนินการเปิดรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน(ชาย) เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน โดยกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑-๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-10-26 11:38:41

119 งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ ๒๕๕๔ งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-10-13 10:51:29

120 ขอเชิญชวนบริจาคโครงการจัดสร้างพระอนุสาวรีย์และศาล กรมหลวงชุมพรฯ ขอเชิญชวนบริจาคโครงการจัดสร้างพระอนุสาวรีย์และศาล กรมหลวงชุมพรฯ ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-10-11 16:39:04

121 ผังรายการวิทยุมหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ผังรายการวิทยุมหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-10-10 14:13:17

122 ขอความร่วมมือสนับสนุนในการจัดซื้อ “ดอกแก้วกัลยา” ขอความร่วมมือสนับสนุนในการจัดซื้อ “ดอกแก้วกัลยา” โดยสั่งซื้อได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้โดยตรง รายละเอียดตามเอกสารแนบ ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-10-10 11:08:42

123 สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-10-03 14:12:58

124 ผังรายการวิทยุมหาดไทยชวนรู้ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๔ ผังรายการวิทยุมหาดไทยชวนรู้ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-09-08 16:20:19

125 สำเนารายงานการประชุม คณะทำงานด้านการข่าว (โต๊ะข่าว) ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ สำเนารายงานการประชุม คณะทำงานด้านการข่าว(โต๊ะข่าว)ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ ดาวน์โหลดไฟล์ ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว 2011-08-26 08:37:23

126 ผังรายการวิทยุมหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ ผังรายการวิทยุมหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-08-10 13:27:03

127 สำเนารายงานการประชุม คณะทำงานด้านการข่าว (โต๊ะข่าว) ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ สำเนารายงานการประชุม คณะทำงานด้านการข่าว (โต๊ะข่าว) ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ ดาวน์โหลดไฟล์ ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว 2011-08-02 16:49:02

128 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี สิ้นพระชนม์ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี สิ้นพระชนม์ ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-07-28 14:53:33

129 จำหน่ายเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กรมธนารักษ์จำหน่ายเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เปิดจองตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม - วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว ดาวน์โหลดไฟล์ ธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว 2011-07-26 08:38:29

130 ขอความร่วมมือจำหน่ายดอกมะลิวันแม่แห่งชาติ ปี 2554 ด้วยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม เป็นประจำทุกปี และขอความร่วมมือจังหวัดช่วยประชาสัมพันธ์การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกมะลิในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งนี้ ให้ประสานรายละเอียดกับสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้โดยตรง ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-07-11 11:34:58

131 ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมในงาน การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๔ (Thailand Research Expo 2011) สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ขอเชิญผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในงาน การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๔ (Thailand Research Expo 2011)ผ่านทางเว็บไซต์ www.researchexpo.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้โดยคลิกที่ ลิงค์/ไฟล์ ลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-07-07 15:53:21

132 จดหมายข่าวสำนักงานหนังสือเดินทางฯจันทบุรี สำนักงานหนังสือเดินทางฯจันทบุรี จัดทำจดหมายข่าว ฉบับที่ ๑(มิถุนายน ๒๕๕๔)เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการทำหนังสือเดินทาง การฑูตเพื่อประชาชน ตลอดจนการดำเนินงานของกระทรวงการต่างประเทศที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชน เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการต่างประเทศ ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-06-27 17:48:11

133 สำเนา รายงานการประชุม คณะทำงานด้านการข่าวจังหวัดสระแก้ว (โต๊ะข่าว) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ สำเนา รายงานการประชุม คณะทำงานด้านการข่าวจังหวัดสระแก้ว (โต๊ะข่าว) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันอังคารที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสระแก้ว (ชั้น ๓) ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ดาวน์โหลดไฟล์ ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว 2011-06-17 16:06:54

134 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์สำหรับงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์สำหรับงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โดยประกาศทั้งสองฉบับมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-06-13 14:01:14

135 ประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว ประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ให้เกษตรกรยื่นคำร้องขอเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ดาวน์โหลดไฟล์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว 2011-06-13 11:48:48

136 ตัวอย่างป้ายไวนิลโครงการสวดพระปริตรมหากุศลเฉลิมพระเกียรติ ฯ ขอความร่วมมือส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวนิล)โครงการสวดพระปริตรมหากุศลเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ติดตั้งบริเวณสถานที่ราชการ หรือแหล่งชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-06-08 13:42:53

137 ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-05-31 10:02:58

138 สำเนา รายงานการประชุม คณะทำงานด้านการข่าวจังหวัดสระแก้ว (โต๊ะข่าว) ครั้งที่ 5/2554 สำเนา รายงานการประชุม คณะทำงานด้านการข่าวจังหวัดสระแก้ว (โต๊ะข่าว) ครั้งที่ 5/2554 ดาวน์โหลดไฟล์ ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว 2011-05-26 13:34:18

139 สรุปผลและแนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ รับทราบและเห็นชอบเรื่อง สรุปผลและแนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร ลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-05-26 10:46:26

140 คู่มือการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการการพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้น 23-25 พฤษภาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดสระแก้วจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้น เมื่อวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-05-24 09:19:05

141 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ และเห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐนำข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐทุกหน่วยงาน ลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-05-20 11:05:49

142 สนับสนุนจัดทำหนังสือ คุณพระเศวตอดุลเดชพาหนฯ ช้างคู่พระบารมี ตามโครงการสายใยสู่สัตว์ไทย หารายได้ช่วยเหลือสัตว์และองค์กรช่วยเหลือช้าง กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า สมาคมสงเคราะห์สัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทำโครงการสายใยสู่สัตว์ไทย โดยการจัดพิมพ์หนังสือ เรื่อง คุณพระเศวตอดุลเดชพาหนฯ ช้างคู่พระบารมี เพื่อ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-05-18 10:16:11

143 ร่วมบริจาคสาธารณประโยชน์เพื่อจัดโครงการครบรอบ 2 ปี การจัดตั้งสมาคมสมาพันธ์เครือข่ายเด็กและสตรีหูหนวกไทย กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าสมาคมสมาพันธ์เครือข่ายเด็กและสตรีหูหนวกไทย ได้จัดตั้งดครงการเพื่อเป็นกองทุนส่งเสริม สนับสนุนช่วยเหลือคนหูหนวกในด้านต่างๆ ลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-05-18 10:11:48

144 ผังรายการ มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือน พฤษภาคม 2554 กระทรวงมหาดไทยแจ้งผังรายการมหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือน พฤษภาคม 2554 ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-05-09 14:26:25

145 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการในที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์แจ้งตามหนังสือที่ กค 0311/ว24 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการในที่ราชพัสดุ ดาวน์โหลดไฟล์ ธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว 2011-04-21 13:18:00

146 สำเนา รายงานการประชุมโต๊ะข่าวครั้งที่๔/๒๕๕๔ ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว นำเสนอรายงานการประชุม คณะทำงานด้านการข่าวจังหวัดสระแก้ว (โต๊ะข่าว) ครั้งที่๔/๒๕๕๔ เพื่อให้คณะทำงานได้รับทราบ ดาวน์โหลดไฟล์ ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว 2011-04-19 11:49:26

147 ขอเชิญรับฟังรายการมหาดไทยชวนรู้ ผ่านคลื่นความถี่ 91.0 MHz กระทรวงมหาดไทยได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนเวลาออกอากาศรายการวิทยุทางสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.05-12.25 น ที่คลื่นความถี่ 91.0 MHz ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-04-05 13:38:19

148 การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฏหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0508/ว (ท) 1359 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่องการปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฏหมาย ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-04-01 14:43:16

149 การบูรณาการป้องกันทุจรติของโครงการภาครัฐ (โดยการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน) หนังสือจังหวัดสระแก้วที่ สก 0016.3/ว1088 เรื่อง การบูรณาการป้องกันทุจรติของโครงการภาครัฐ (โดยการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน)ลงวันที่ 25 มีนาคม 2554 ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-03-25 17:18:36

150 การให้บริการขนส่งและโลจิสติกส์แบบครบวงจรของบริษัทไปรษณีย์ไทย บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) ให้บริการขนส่งโลจิสติกส์อย่างครบวงจรด้วยเครือข่ายที่ทำการไปรษณีย์กว่า 12,000 แห่งทั่วประเทศ มีเส้นทางการขนส่งเชื่อมโยงทุกพื้นที่ทั่วประเทศและทั่วโลก รวมทั้งคุณภาพการให้บริการเป็นมาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากล ลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-03-23 10:22:04

151 การประชุมคณะทำงานด้านการข่าวจังหวัดสระแก้ว (โต๊ะข่าว) สำเนา การประชุมคณะทำงานด้านการข่าวจังหวัดสระแก้ว (โต๊ะข่าว) เมื่อวันอังคาร ที่ 8 มีนาคม 2554 เวลา 13.00 น. ดาวน์โหลดไฟล์ ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว 2011-03-16 14:03:00

152 เชิญชวนร่วมสนับสนุนโครงการรณรงค์จัดหารถเข็นสำหรับคนพิการ เชิญชวนร่วมสนับสนุนโครงการรณรงค์จัดหารถเข็นสำหรับคนพิการ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-03-08 10:57:54

153 สำเนา รายงานการประชุมโต๊ะข่าวครั้งที่ 2/2554 สำเนา รายงานการประชุมโต๊ะข่าวครั้งที่ 2/2554 ดาวน์โหลดไฟล์ ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว 2011-03-04 10:18:03

154 รับสมัครอนุกรรมการฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง ในคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดสระแก้ว ประกาศสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว เรื่องการรับสมัครอนุกรรมการฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างในคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดสะรแก้ว ดาวน์โหลดไฟล์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2011-03-01 11:38:17

155 เว็บไซต์เที่ยวทะเลฝั่งอันดามัน ศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จัดทำเว็บไซต์ เพื่อเปHนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และให้บริการด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ. 2553-2556 และสามารถติดตามได้ผ่านทาง facebook ที่ www.facebook.com/yourandaman ลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-02-23 16:30:56

156 ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2554 ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2554 วันอาทิตย์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2554 ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-02-21 09:55:43

157 ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตซอล งานสืบสานวัฒนธรรมและงานกาชาด ประจำปี 2554 ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตซอล เนื่องในงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ 2554 ดาวน์โหลดไฟล์ ศูนย์กีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้ว 2011-02-08 09:47:03

158 ระเบียบการแข่งขันกีฬาเปตองทีมผสม งานสืบสานวัฒนธรรมและงานกาชาด ประจำปี 2554 ระเบียบการแข่งขันกีฬาเปตองทีมผสม เนื่องในงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ 2554 ดาวน์โหลดไฟล์ ศูนย์กีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้ว 2011-02-08 09:46:03

159 ระเบียบการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ งานสืบสานวัฒนธรรมและงานกาชาด ประจำปี 2554 ระเบียบการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ เนื่องในงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ 2554 ดาวน์โหลดไฟล์ ศูนย์กีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้ว 2011-02-08 09:44:58

160 ระเบียบการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล งานสืบสานวัฒนธรรมและงานกาชาด ประจำปี 2554 ระเบียบการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการภายในจังหวัดสระแก้ว เนื่องในงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ 2554 ดาวน์โหลดไฟล์ ศูนย์กีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้ว 2011-02-08 09:42:37

161 จังหวัดสระแก้วร่วมกับกองกำลังบูรพาจัดกิจกรรม การอ่านบทความเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงของเรา กองกำลังบูรพา นำเสนอบทความเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงของเรา ได้ดำเนินการจัดการประกวดโดยคณะกรรมการะดับจังหวัดเป็นผู้ตัดสิน ประกวดการอ่านบทความของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ในอำเภอชายแดน และอำเภอวัฒนานคร ซึ่งได้นักเรียนที่ชนะการประกวดดังนี้ รางวัลชนะเลิศ นางสาวแพรวนภา อินตา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 นางสาวกมลชนก บุญพรมอ่อน ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนวัฒนานคร และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 เด็กหญิงรุ่งนภา พรหมประเสริฐ ชั้นมัธยทศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบีกริม ลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ กองกำลังบูรพา 2011-02-04 14:27:44

162 รายงานการประชุม คณะทำงานด้านการข่าวจังหวัดสระแก้ว (โต๊ะข่าว) ครั้งที่1/2554 ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว นำเสนอรายงานการประชุม คณะทำงานด้านการข่าวจังหวัดสระแก้ว (โต๊ะข่าว) ครั้งที่ 1/2554 เพื่อให้คณะทำงานได้รับทราบ ดาวน์โหลดไฟล์ ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว 2011-02-01 10:59:31

163 "สภากาแฟ"ประจำเดือนมกราคม 2554 ขอเชิญ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ร่วมงานเลี้ยง "สภากาแฟ" ประจำเดือนมกราคม 2554 ในเช้าวันพุธที่ 5 มกราคม 2554 เวลา 07.00 น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว สำนักงานจังหวัดสระแก้ว เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงในวันดังกล่าว   สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-01-14 14:25:09

164 ดาวน์โหลด คู่มือ การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2553 ดาวน์โหลด คู่มือ การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2553 ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-01-14 14:24:26

165 ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย สามารถดาวน์โหลดฟอนต์มาตรฐานราชการไทย คู่มือ แนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น รวมไปถึงการจัดพิมพ์หนังสือราชการ ได้ตามลิงค์ การพิมพ์หนังสือราชการและ 13 ฟอนต์แห่งชาติ ลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-01-14 14:12:27

166 สำเนา รายงานการประชุมเพื่อเตรียมการเปิดจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่(บ้านหนองเอี่ยน) สำเนา รายงานการประชุมเพื่อเตรียมการเปิดจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่(บ้านหนองเอี่ยน) วันพฤหัสบดีที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ ดาวน์โหลดไฟล์ ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว 2011-01-14 14:09:55

167 ติดตั้งฟอนต์ TH Saraban PSK ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยติดตั้งฟอนต์ TH Saraban PSK และใช้งานแทนฟอนต์เดิม สามารถดาวน์โหลดฟอนต์และคู่มือการติดตั้งได้ที่เว็บไซต์ www.sipa.or.th ลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-01-14 14:02:35

จำนวนทั้งหมด 167 รายการ