ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสระแก้ว
นโยบาย ผวจ.จังหวัดสระแก้ว
ผู้บริหารระดับสูงจังหวัดสระแก้ว
ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสระแก้ว
บุคลากรสำนักงานจังหวัดสระแก้ว
บรรยายสรุปจังหวัดสระแก้ว
ระบบสารสนเทศจังหวัดสระแก้ว
ข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดสระแก้ว
 
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
สภาพทั่วไป
ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ
สภาพภูมิประเทศ
สภาพภูมิอากาศ
ข้อมูลประชากร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
 
แหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูลที่พัก
อาหาร
OTOP สระแก้ว
ภูมิปัญญาสระแก้ว
เส้นทางเสด็จตามพระราชปณิธาน
ท่องเที่ยวสระแก้วคุ้มค่า 5555
สถานการณ์น้ำจังหวัดสระแก้ว
เตือนภัยแล้ง ภัยน้ำท่วม
ภัยแล้ง ภัยน้ำท่วม
ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
อ่างเก็บน้ำ %ความจุ ระดับน้ำ
สถานการณ์น้ำจากชลประทานสระแก้ว
การพยากรณ์อากาศ จังหวัดสระแก้ว
แบบสำรวจความพึงพอใจ
เว็บไซต์มีประโยชน์กับท่านมากเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติจำนวนผู้เข้าเว็บไซต์
ผู้เข้าชมขณะน ผู้เข้าชมขณะนี้ 430
ผู้เข้าชมวันนี้ ผู้เข้าชมวันนี้
ผู้เข้าชมเดือนน ผู้เข้าชมทั้งหมด 37601999
วันที่เริ่มเก็บข้อมูล วันที่เริ่มเก็บข้อมูล
เชื่อมโยงเว็บไซต์หน่วยงาน
Google
รายงานการประชุมประจำเดือน
ครั้งที่ วันที่ วาระการประชุม รายงานการประชุม
3/2558 2558-3-30   รายงานการประชุม
2/2558 2558-2-26   รายงานการประชุม
1/2558 2558-1-29   รายงานการประชุม
12/2557 2557-12-29   รายงานการประชุม
11/2557 2557-11-27   รายงานการประชุม
10/2557 2557-10-30   รายงานการประชุม
9/2557 2557-9-30   รายงานการประชุม
8/2557 2557-8-28   รายงานการประชุม
7/2557 2557-7-30   รายงานการประชุม
6/2557 2557-6-27   รายงานการประชุม
5/2557 2557-5-29   รายงานการประชุม
4/2557 2557-4-29 วาระการประชุม รายงานการประชุม
First Previous 1 [2] 3 4 5 6 Next LastBest Resolotion 1024 by 768 pixels
จัดทำโดย :: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
ตำบล ท่าเกษม อำเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000 โทรศัพท์ 0-3742-5126 MOI 32329,32339