ผลิตภัณฑ์สินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดสระแก้ว (นตผ.)

ที่ผ่านการคัดเลือกและจัดลำดับผลิตภัณฑ์

โดย คณะทำงานคัดเลือกและจัดลำดับผลิตภัณฑ์ นตผ. จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 23  เมษายน  2546

ลำดับที่

ชื่อผลิตภัณฑ์สินค้า

ผลิตโดย

สถานที่ผลิต

โทรศัพท์ติดต่อ

ชื่อบ้าน

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

1

ผลิตภัณฑ์นมวังน้ำเย็น

สหกรณ์นมวังน้ำเย็น

วังใหม่

4

วังใหม่

กิ่งฯวังสมบูรณ์

0 1949 3126

2

ผ้าไหมผ้าฝ้ายทอมือ

กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหันทราย

หันทราย

1

หันทราย

อรัญประเทศ

0 9831 4738

3

จักสานไม้ไผ่หุ้มเซรามิค

กลุ่มสตรีจักสานไม้ไผ่หุ้มเซรามิค

ชัยพัฒนา

13

ทุ่งมหาเจริญ

วังน้ำเย็น

0 9936 9715

4

ผลิตภัณฑ์ไวน์และสุราแช่ไทย

กลุ่มเกษตรกรรมธรรมชาติวังสมบูรณ์

วังน้ำฝน

4

วังใหม่

กิ่งฯวังสมบูรณ์

0 1826 3995

5

ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้

กลุ่มสหกรณ์เฟอร์นิเจอร์ไม้วังน้ำเย็น

วังน้ำเย็น

1

วังน้ำเย็น

วังน้ำเย็น

0 3722 8445

6

น้ำพริกสำเร็จรูปคลองกลาง

กลุ่มสตรีทำน้ำพริก

คลองกลาง

1

ซับมะกรูด

คลองหาด

0 6101 8021

7

หมูยอวัฒนานคร

กลุ่มทำหมูยอวัฒนานคร

วัฒนานคร

10

วัฒนานคร

วัฒนานคร

0 1434 8664

8

ไม้กวาดดอกหญ้า

บ้านเนินไฮ

เนินไฮ

13

ท่าแยก

เมืองสระแก้ว

0 3743 7040

9

ธูปหอม น้ำมันตะไคร้หอม

กลุ่มเกษตรกรวังชุมทอง

วังชุมทอง

9

วังใหม่

กิ่งฯวังสมบูรณ์

0 3725 2080

10

แคนตาลูป

กลุ่มปลูกแคนตาลูปเมืองไผ่

สุขเกษม

4

เมืองไผ่

อรัญประเทศ

0 3723 2408

11

น้ำเสาวรส

กลุสตรีแม่บ้านทำน้ำเสาวรส

ใหม่ปากดง

21

หนองหว้า

เขาฉกรรจ์

0 9833 2940

12

ชมพู่พันธุ์ทูลเกล้า

กลุ่มเกษตรกรรมปลูกชมพู่ทูลเกล้า

หนองตะเคียน

4

ไทยอุดม

คลองหาด

0 9992 4817

13

น้ำมันไพรตราดอกแก้ว

กลุ่มแม่บ้านโคกสัมพันธ์

โคกสัมพันธ์

8

ท่าเกษม

เมืองสระแก้ว

0 9882 1859