HOME TH EN
          
นโยบาย ผวจ.จังหวัดสระแก้ว

ผวจ.จังหวัดสระแก้วมอบ
นโยบายให้กับผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารระดับสูง
มอบอำนาจ
วาระงานผู้บริหาร
ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ข่าวประกวดราคา
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
ข่าวขายทอดตลาด
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
บัญชีข้าราชการผู้ได้รับการเลือกใน อ.ก.พ.จังหวัดสระแก้ว
ตารางเดินรถไฟ


google.co.th 
จังหวัดสระแก้ว
ผู้เข้าชมขณะนี้
2
คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด
43
ครั้ง

เกี่ยวกับจังหวัดสระแก้ว
ความเป็นมา
สัญลักษณ์จังหวัด
สภาพทั่วไป
การเมืองการปกครอง
เศรษฐกิจ
ที่ตั้งและอาณาเขต
สังคม

หมายเลขโทรศัพท์หัวหน้า
    ส่วนราชการในจังหวัด ปี54สถานที่สำคัญ

ศาลหลักเมือ
พระสยามเทวาธิราช
พระบรมราชานุสาวรีย
    สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
สระแก้ว - สระขวัญ
ประตูชัยอรัญประเทศ

ท่องเที่ยวสระแก้วคุ้มค่า 555
สระแก้วเมืองงามชายแดนเบื้องบูรพา
ปฏิทิน 12 เดิอนท่องเที่ยวสระแก้วคุ้มค่า 555
แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 5 ที่
หลวงพ่อขาววัดนครธรรม
หลวงพ่อทองวัดสระแก้ว
พระสยามเทวาธิราช
ศาลหลักเมือง
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ชมของดี 5 อย่าง
ตลาดโรงเกลือ
ปราสาทสด๊กก๊อกธม
เขาฉกรรจ์
สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น
อาหารอร่อย 5 ชนเผ่าเมืองอรัญฯ
เที่ยวแหล่งธรรมชาติ 5 สถาน
อุทยานแห่งชาติปางสีดา-ตาพระยา
ละลุ
เขื่อนพระปรง
ถ้ำเพชรโพธิ์ทอง
น้ำตกเขาตะกรุบ