ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดสระแก้ว
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลือกปีพ.ศ. เลือกประเภทจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับที่ ปี

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ
1 2558 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลคลองหาด แก้ไขประกาศประมูลจ้างก่อสร้างลานกีฬาสนามฟุตซอล หมู่ที่ ๘ บ้านเขาดิน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) และวัสดุ/อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอื่นไ พร้อมการติดตั้งหมู่ที่ ๒ บ้านสวน ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
3 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สอบราคาซื้อกระดานอัจฉริยะพร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๐ ชุด สำหรับโรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา และโรงเรียนบ้านนางาม
4 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก สอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองน้ำเขียว ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
5 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลำดวน ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและเสริมผิวจราจรลูกรัง ภายในตำบลศาลาลำดวน
6 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลำดวน สอบราคาจ้างเหมาก่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองช้างเจริญ ซอย ๒ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองข่า ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
7 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลำดวน ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและเสริมผิวจราจรลูกรัง ภายในตำบลศาลาลำดวน
8 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ จำนวน ๖ หลัง ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร
9 2558 จัดซื้อจัดจ้าง อำเภอเมืองสระแก้ว สอบราคาซื้อไก่พันธุ์ไก่ อาหารและยาสำหรับได่ไข่ พร้อมอุปกรณ์ในการเลี้ยงไก่ไข่
10 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปัญหา ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว
11 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านแสงจันทร์ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว
12 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อเครื่องไตเทียมพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด ครั้งที่ ๒
13 2558 จัดซื้อจัดจ้าง อำเภอวัฒนานคร ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตกรตามโครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกมันสำปะหลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 2558 จัดซื้อจัดจ้าง อำเภอวัฒนานคร สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรด้านปศุสัตว์ตามโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ในพื้นที่ราบเชิงเขาสระแก้ว - ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ
15 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยาง ทางเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยยาง บ้านโคกกราด หมู่ที่ ๘ ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
16 2558 จัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันของนักเรียนระดับประถมศึกษา (ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘)
17 2558 จัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันของนักเรียนระดับปฐมวัย (ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘)
18 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สอบราคาซื้อเครื่องกลึงระบบ Manual/กึ่งอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ครั้งที่ ๒
19 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ยกเลิก ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกลึงระบบ Manual/กึ่งอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง
20 2558 จัดซื้อจัดจ้าง อำเภออรัญประเทศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 Next Last