ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดสระแก้ว
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลือกปีพ.ศ. เลือกประเภทจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับที่ ปี

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ
1 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๘ รายการ ให้สถานีอนามัยนาคันหัก
2 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกแบบเปิดข้าง-เทท้าย ๒๔๐ แรงม้า พร้อมติดตั้งชุดเครนไฮดรอลิคชนิดพับหลังเก๋ง ๑๒ เมตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3 2558 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไร่ ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
4 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายทางแยกทางหลวง หมายเลข ๓๓๙๕ - ถ้ำเพชรโพธิ์ทอง บ้านเขาเหลื่อมใต้ หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
5 2558 จัดซื้อจัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ และอื่นๆ ภายในโครงการ ฯลฯ
6 2558 จัดซื้อจัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ และอื่นๆ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ชช.๑
7 2558 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว สอบราคาโครงการปรับปรุงอาคารชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว (ครั้งที่ ๓)
8 2558 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (แบบถังเหล็กรูปทรงถ้วยแชมเปญ) บ้านซับสิงโต หมู่ที่ ๖ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
9 2558 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (แบบถังรูปทรงถ้วยแชมเปญ) หมู่ที่ ๓ บ้านไร่สามศรี ตำบลวังสมบูรณ์
10 2558 จัดซื้อจัดจ้าง อำเภอวัฒนานคร สอบราคาจ้างขุดสระน้ำบ้านหนองหมากฝ้าย หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
11 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกอ่างเก็บน้ำเขาตาง๊อก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด
12 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองพร้อมทั้งขุดลอกคลองทำแก้มลิง ที่บ้านชุมทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด
13 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองพร้อมทั้งขุดลอกคลองทำแก้มลิง ที่เขาตอง๊อก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด
14 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองมะกอก ที่บ้านโนน หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร
15 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองที่บ้านสี่แยก หมู่ที่ ๗ เชื่อมบ้านทับประดู่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร
16 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกและขยายสระน้ำ ที่บ้านซับเม็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร
17 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองมะมัง ที่บ้านทับทิมสยาม ๐๓ หมู่ที่ ๙ เชื่อมบ้านโคกตาด้วง หมู่ที่ ๒ ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา
18 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกลำธารสาธารณะ ที่บ้านวังไพร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์
19 2558 จัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดสระแก้ว ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดสระแก้ว (กิจกรรม ปรับปรุง ห้องประชุมสระแก้ว ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) (e-budding)
20 2558 จัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี การสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา, ฝ้าเพดาน อาคารโรงอาหาร
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 Next Last