ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดสระแก้ว
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลือกปีพ.ศ. เลือกประเภทจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับที่ ปี

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ
1 2559 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงวางท่องเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองไผ่ ต.เมืองไผ่ อ.อรัญประเทศ
2 2559 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านสมประสงค์ ต.เมืองไผ่ อ.อรัญประเทศ
3 2559 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กวงแหวนรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านเปรมกมล ต.เมืองไผ่ อ.อรัญประเทศ
4 2559 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการทาสีอาคารสำนักงานและอาคารศูนย์ฝึกอาชีพและเปลี่ยนฝ้าเพดานสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อ.อรัญประเทศ
5 2559 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว สอบราคาโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานสำรวจและออกแบบสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ประจำเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙)
6 2559 จัดซื้อจัดจ้าง อำเภอโคกสูง ประกาศราคากลาง ปรับปรุงขุดขยายสระน้ำบ้านดอนไร่ฝ้าย หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกสูง
7 2559 จัดซื้อจัดจ้าง อำเภอโคกสูง ประกาศราคากลาง ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านน้อย หมู่ที่ ๗ ต.โคกสูง
8 2559 จัดซื้อจัดจ้าง อำเภอโคกสูง ประกาศราคากลาง ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านร่มไทร หมู่ที่ ๑๑ ต.โคกสูง
9 2559 จัดซื้อจัดจ้าง อำเภอโคกสูง ประกาศราคากลางขุดลอกสระทัพพระยาพิทยา หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกสูง
10 2559 จัดซื้อจัดจ้าง อำเภอโคกสูง ประกาศราคากลาง ซ่อมแซมกุฏิวัดหนองเสม็ด หมู่ที่ ๑๐ ต.โคกสูง
11 2559 จัดซื้อจัดจ้าง อำเภอโคกสูง ประกาศราคากลาง ซ่อมแซมต่อเติมศาลาเอนกประสงค์บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๑ ต.โคกสูง
12 2559 จัดซื้อจัดจ้าง อำเภอโคกสูง ประกาศราคากลาง ซ่อมแซมระบบประปาบ้านหนองหญ้าแก้ว
13 2559 จัดซื้อจัดจ้าง อำเภอโคกสูง ประกาศราคากลาง ซ่อมแซมต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ ต.โคกสูง
14 2559 จัดซื้อจัดจ้าง อำเภอโคกสูง ประกาศราคากลางซ่อมแซมต่อเติมศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองสิม หมู่ที่ ๑๐ ต.โคกสูง
15 2559 จัดซื้อจัดจ้าง อำเภอโคกสูง ประกาศราคากลาง ซ่อมแซมปรับปรุงจุดตรวจประจำตำบล หมู่ที่ ๖ ต.โคกสูง
16 2559 จัดซื้อจัดจ้าง อำเภอโคกสูง ประกาศราคากลางซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติมป้อมยาม บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ ๓ ต.โคกสูง
17 2559 จัดซื้อจัดจ้าง อำเภอโคกสูง ประกาศราคากลาง ซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาสำนักสงฆ์บ้านหนองหญ้าแก้ว หมู่ที่ ๙ ต.โคกสูง
18 2559 จัดซื้อจัดจ้าง อำเภอโคกสูง ประกาศราคากลาง ซ่อมแซมปรับปรุงโรงครัววัดหนองปักบุ้ง หมู่ที่ ๗ ต.โคกสูง
19 2559 จัดซื้อจัดจ้าง อำเภอโคกสูง ประกาศราคากลาง ซ่อมแซมปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองหญ้าแก้ว หมู่ที่ ๙ ต.โคกสูง
20 2559 จัดซื้อจัดจ้าง อำเภอโคกสูง ประกาศราคากลาง ซ่อมแซมปรับศาลาเอนกประสงค์บ้านอนหลุม หมู่ที่๖ ตำบลโคกสูง
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 Next Last