ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดสระแก้ว
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลือกปีพ.ศ. เลือกประเภทจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับที่ ปี

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ
1 2557 ขายทอดตลาด สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว ขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถที่ไม่ใช้แล้วของสำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว
2 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๔ ตำบลพระเพลิง
3 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญประเทศ เปิดประมูลให้เช่าใช้พื้นที่อาคารตลาดสด ๒ หลัง พร้อมห้องน้ำสาธารณะ ๒ ห้อง (บริเวณตลาดเทศบาล ๒ คลองลึก)
4 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคางหมูเปิด (ครั้งที่ ๒) ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
5 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๘ ตำบลโคกปี่ฆ้อง
6 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน สอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน
7 2557 จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ ๘ ชั้น เป็นอาคารคสล.๘ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๙๑๑ ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ๑ หลัง
8 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘ ตำบลพระเพลิง
9 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน ประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน
10 2557 จัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี การสอบราคาซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
11 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระแก้ว การประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สก ๔๐๓๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๖๒ - บ้านป่าระกำ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง ๒.๓๔๐ กิโลเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
12 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระแก้ว การประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สก ๓๐๔๕ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ - บ้านหนองแวง อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง ๒.๕๐๐ กิโลเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
13 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอ่างเก็บน้ำพระปรง
14 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อลิดเหลี่ยม ค.ส.ล. บ้านซับมล หมู่ที่ ๙
15 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง สอบราคาจ้างตามโครงการ จำนวน ๕ โครงการ ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
16 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ (ยกสูง)
17 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมเดินท่อเมนระบบน้ำประปา หมู่ที่ ๑๑ บ้านเขาแหลมในตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
18 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาบาดาล (แบบหอถังเหล็กทรงแชมเปญ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
19 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งหอถังเก็บน้ำทรงแชมเปญและเดินท่อเมน ระบบน้ำประปา หมู่ที่ ๑๔ บ้านเขาหวาย ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
20 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมเดินท่อเมนระบบน้ำประปา หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังบูรพา ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Next Last