ร้านอาหารอร่อยจังหวัดสระแก้ว

           จังหวัดสระแก้ว ได้จัดโครงการสระแก้วอาหารอร่อยสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อออกประกาศนียบัตรจากจังหวัดสระแก้วรับรองว่าเป็นร้านอาหารอร่อย ถูกสุขลักษณะและราคายุติธรรม
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้วร้านอาหารอร่อยที่ผ่านการตรวจสอบและได้รับ
ประกาศนียบัตรจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว จำนวน 23 ร้าน ดังนี้

อำเภอเมืองสระแก้ว

1) ร้านบ้านเสบียง  เลขที่ 525 ถ.สุวรรณศร ต.ท่าเกษม โทร. 0 3724 2522
- อาหารอร่อย คือ ส้มตำกุ้งใหญ่ ไก่ผัดสมุนไพร ปลากระพงขาวทอดเกล็ด
2) ร้านพลอย  เลขที่ 404 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว
- อาหารอร่อย คือ ผัดไทย สุกี้น้ำ สุกี้แห้ง
3) ร้านครัวดอกคูณ  เลขที่ 168 ม.14 ต.สระแก้ว
- อาหารอร่อย คือ แกงส้มแป๊ะซะ ปลาช่อนแดดเดียว
4) ร้านก๋วยเตี๋ยวหลงคลอง  ถ.เทศบาล 19 ต.สระแก้ว
- อาหารอร่อย คือ ก๋วยเตี๋ยวหมู
5) ร้านเจ๊จู  เลขที่ 319/1 ถนนเทศบาล 19 ต.สระแก้ว โทร. 0 3724 1356
- อาหารอร่อย คือ แกงป่าเนื้อ หมูแดดเดียว เนื้อแดดเดียว และไข่เจียวหมูสับ
6) สมาคมอรุณกิจสระแก้ว  เลขที่ 919 ม.2 ต.สระแก้ว
- อาหารอร่อย คือ ผัดไทย ก๋วยจั๊บ และแกงป่าเนื้อ โทร. 0 3724 1351

อำเภอวัฒนานคร

 1) ร้านวัฒนานคร  เลขที่ 803 ม.10 ต.วัฒนานคร โทร. 0 3726 1882
- อาหารอร่อย คือ ก๋วยเตี๋ยวเป็ด ไก่ ไก่ตุ๋น ลาบเป็ด ต้นยำไก่บ้าน
 2) ร้านบ้านป๋า  เลขที่ 867 ม.14 ต.วัฒนานคร โทร. 0 3726 1768
- อาหารอร่อย คือ ข้าวคลุกกะปิ
 3) ร้านมิลิน (อาหารไทย-อิสลาม)  เลขที่ 105 ม.10 ต.วัฒนานคร โทร. 0 3722 5510
- อาหารอร่อย คือ ผัดไทยกุ้งสด
 4) ร้านขนมจีนบ้านเมือง  เลขที่ 34 ม.5 ต.วัฒนานคร โทร. 0 3726 1638
- อาหารอร่อย คือ ขนมจีน
 5) ร้านก๋วยเตี๋ยวป้าอี่  เลขที่ 696-697 ม.10 ต.วัฒนานคร โทร. 0 3726 1383
- อาหารอร่อย คือ ก๋วยเตี๋ยวไก่ หมู
 6) ร้านป้ารวยเจ้าเก่า  เลขที่ 160 ม.1 ต.วัฒนานคร
- อาหารอร่อย คือ ข้ามหลามสังขยา
 7) ร้านป้าบาง  เลขที่ 120 ม.1 ต.วัฒนานคร
- อาหารอร่อย คือ ข้ามหลาม
 8) ร้านลุงแก้ว  เลขที่ 5 ม.7 ต.หนองน้ำใส โืทร. 0 3722 9105
- อาหารอร่อย คือ ไ่ก่อบ ไ่ก่ทอด
 9) ร้านริมสระ  เลขที่ 79 ม.5 ต.วัฒนานคร
- อาหารอร่อย คือ ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ หมู ไก่ และขนมถ้วย
10) ร้านพุทธรักษา  เลขที่ 142 ม.11 ต.วัฒนานคร โทร. 0 3726 1425 - 6
- อาหารอร่อย คือ หมูย่างเกาหลี ต้มยำไก่บ้าน ปลาช่อนนึ่งมะนาว ปลาช่อนแป๊ะซะ

อำเภอเขาฉกรรจ์

์1) ร้านสมบูรณ์โภชนา  เลขที่ 172/2 ม.6 ต.วังหินปูน โทร. 0 3751 1373
- อาหารอร่อย คือ ข้าวมันไ่ก่ ขาหมู หมูแดง และเกาเหลาเลือดหมู

กิ่งอำเภอวังสมบูรณ์

1) ร้านนภารัตนโภชนา  เลขที่ 146/1 ม.1 ต.วังสมบูรณ์ โทร. 0 3744 9017
- อาหารอร่อย คือ ต้มยำไก่บ้าน ผัดรวมมิตร และไก่ผัดเผ็ด

อำเภอวังน้ำเย็น

1) ร้านศรีวิไล  เลขที่ 999 ม.1 ต.วังน้ำเย็น โทร. 0 3725 1019
- อาหารอร่อย คือ แกงป่าไก่บ้าน แกงส้มแป๊ะซะ และต้มยำ
2) ร้านปลาเผา และก๋วยเตี๋ยวเรือ อิ่มละ 25 บาท  เลขที่ 62/12 ต.คลองหินปูน
- อาหารอร่อย คือ ปลาเผา แกงส้มชะอมทอด ปลาสามรส ปลาลุยสวน ปลาน้ำตก และก๋วยเตี๋ยวเรือ

อำเภอคลองหาด

1) ร้านครัวอนงค์  เลขที่ 56 ม.1 ต.คลองไก่เถื่อน
- อาหารอร่อย คือ ต้มยำปลาค้าว แกงป่าไก่บ้าน และผัดเผ็ดรังไข่

อำเภออรัญประเทศ

1) ห้องอาหารเพลิน  เลขที่ 29/1 ถ.จิตสุวรรณ์ ต.อรัญประเทศ โทร. 0 3723 1637
- อาหารอร่อย คือ ปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมพริกไทย ต้มโคล้งปลากรอบ และไ่ก่บ้านรวนตะไคร้
2) ร้านลิตเติลโฮม  เลขที่ 67 ถ.เจ้าพระยาบดินทร์ ต.อรัญประเทศ โทร. 03723 1546
- อาหารอร่อย คือ สเต็กปลา เสต็กเนื้อ และพิซซ่า

**************************

<